May 20, 2008

Black and White !

Unlike India Lunch hour in Japan is fixed – 12 – 1p.m.So at 12 sharp the Japanese `salarymen`(and women !) come out of their offices in droves all dressed alike in black suits and white shirts reminding me very irresistibly of crows !
Lack of color is what I hate about Japan .. Oh the country is color full enough ...pink and white sakura in march; bright orange autumn leaves in November. Then they have mastered the art of serving their food in the most colorful and artistic manner so u almost feel guilty about eating and spoiling the whole effect!

What I mean is their dress code at work ... formal white shirts and black trousers and jacket day in and day out .. Compared to the casual dress code we have in India it’s a shocker. Even after all these years of working with Japan I cant seem to get used to the drabness of black and white 5 days a week !
Bright Ethnic clothes is what I am - cotton kurtas, flowy dupattas of all colors under the sun –daffodil yellow and sky blue, lavender,pink and mauves,fiery orange, fuchsia,saffron, soothing whites – colours chosen every morning to suit my mood that day.

May be one day I will wear my blue jeans and a printed Fab India shirt to work and jolt the Japanese out of their habitual indifference !

1 comments:

 1. vạn dặm, bởi vì Cực Nhạc Thành thành chủ chính là chủ nhân của Thái Hoa sơn, cho nên chung quanh Thái Hoa sơn kiến thiết thành Đại Thành, một tòa Đại Thành này so với cả Huyền Thiên nội địa còn lớn hơn.

  Thái Hoa sơn cũng náo nhiệt phi thường, tiên ma hai phe đều không thể tương dung, nhưng Nhạc Thành xem ra, cũng là quan hệ ích lợi mà thôi, hiện tại trên đường đều có người của Ma đạo, cũng không thấy người của Tiên đạo.
  dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Tại Thái Hoa sơn, đám người Nhạc Thành tìm một chỗ đặt chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi truyện tống trận đến Thanh Hoa thành.

  Lúc ở Mê Vụ Tùng Lâm thu hoạch được một chút, Nhạc Thành trên thân cũng có không ít tinh thạch, hiện tại Nhạc Thành trên người có hơn hai vạn linh phẩm tinh thạch, tiên phẩm tinh thạch cũng có sáu khối, tương đương với sáu nghìn linh phẩm tinh thạch.

  Còn hạ phẩm cùng một ít trung phẩm tiên khí, Nhạc Thành cùng Diễm Ma cũng không cần,

  ReplyDelete

 

Tall Girl in Japan Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates