May 4, 2008

The Simple Pleasures of Life ...

We have a week long holiday in Japan .. What the Japanese so fondly call the Golden Week .. The trains are empty .. no morning rush hours, no people scurrying to and fro between stations
For me this is the time to sit back and relax, to think and contemplate, to sit by my window and read as the sun streams in making tiger stripes on the wooden floor, to listen to my favourite music or have a cup of masala chai as I watch the rain fall gently on my window frame ….to take long walks and rejoice in finding a patch of wild flowers or birds chirping in this concrete jungle that is Tokyo ..
Ahh .. the simple pleasures of life !

1 comments:

 1. sau khi đi ra Mê Vụ Tùng Lâm, sáu người hướng về phía Cực Nhạc Thành Thái Hoa sơn mà đi, phạm vi Thái Hoa sơn hơn mười ngàn dặm, chính là nơi náo nhiệt nhất Cực Nhạc Thành.

  - Chủ nhân, Thái Hoa sơn chính là nơi của Đại La Kim Tiên Xích thành chủ, lần trước Xích Ngạo Tuyết chính là nữ nhân của hắn, truyện tống trận ngay tại Thái Hoa sơn, chúng ta muốn đi Hạo Thiên môn phải đi đến truyện tống trận Thái Hoa sơn mới được.
  dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói.

  - Hạo Thiên môn ở địa phương nào.

  Nhạc Thành nhìn Lang Lễ hỏi.

  - Hạo Thiên môn ở phía Đông Thanh Hoa thành, chính lão chủ nhân cùng Thanh Hoa thành thành chủ đố thắng một chỗ linh sơn, sau lão chủ nhân ở chỗ này sáng lập Hạo Thiên môn.

  Lang Lễ nói.

  Một đường phi hành, hai tháng sau, mọi người mới tới Thái Hoa sơn, Thái Hoa sơn phạm vi hơn

  ReplyDelete

 

Tall Girl in Japan Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates