May 15, 2008

More hellos and Less good Byes

Why can't we get all the people together in the world that we really like and then just stay together? I guess that wouldn't work. Someone would leave. Someone always leaves. Then we would have to say good-bye. I hate good-byes. I know what I need. I need more hellos.
         - Charlie Brown (Peanuts)

My family and friends are scattered in different parts of the world, living in three different time zones and leading totally diverse lives.And yet we sometimes feel a irresistible need to connect and to talk.With my friends its whats up with you messages on orkut and long emails written once a week that talk about nothing and everything ....

With my brother its phone calls and web cams.Its through the web cam that I see my niece grown taller and hear the sound of her laughter that I miss so much. I see the paintings she has made and listen to the poems she has written and am amazed at her power of imagination. I see my nephew as he scampers around the room and brings his birthday presents to show thru the camera. Its through the phone calls that I hear my brother’s good solid practical advice and feel the love behind it ..feel my sister in laws smile through the lines and the love and warmth that always comes with it .....
And its these e mails and calls that sustain me and get me through my oh my god I cant do this ... I need to go home days....
Did I hear someone say homesickness!

1 comments:

 1. cho nên tính toán tìm chỗ ngồi bán đi, cũng có thể thêm mấy vạn linh phẩm tinh thạch.

  Lần trước ở Mê Vụ Tùng Lâm, có Lang Lễ, mọi người đánh chết không ít La Thiên đại ma, nhưng đều là tán tu, cho nên thu hoạch cũng không lớn, sau lại đánh chết người của Tiên Đạo liên minh, mới có một ít thu hoạch.

  Mọi người tới Thái Hoa sơn, sáu người Nhạc Thành từ tụ bảo tông đi ra, pháp bảo cướp được ở Mê dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữVụ Tùng Lâm toàn bộ bán đi, Diễm Ma cò kè mặc cả cuối cùng bán được ba vạn linh phẩm tinh thạch, giá này coi như được rồi, dù sao chỉ có vài món trung phẩm tiên khí mà thôi, đại bộ phận đều là hạ phẩm tiên khí.

  Mua bán tiên khí, loại chuyện này ở Tiên Ma giới cũng bình thường, Tiên Ma giới vô biên vô hạn, tiên ma đông đảo tự nhiên có sinh ý có thể làm được, Nhạc Thành vừa mới ở tụ bảo tông, tụ bảo tông tráng lệ, bên trong còn có bán tiên khí thượng hạng, còn có luyện chế tài liệu tiên khí thượng hạng.

  Có một thanh trường kiếm tiên khí thượng hạng, Nhạc Thành nhìn thoáng qua giá, là một vạn tiên phẩm tinh thạch, cũng là một triệu linh phẩm tinh thạch, nhất thời làm cho Nhạc Thành trợn mắt,

  ReplyDelete

 

Tall Girl in Japan Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates